ΕΓΓΥΗΣΗ

H βιοτεχνία στρωμάτων Θράκηstrom ΕΓΓΥΑΤΑΙ την ποιότητα των στρωμάτων της και ως προς τα υλικά της αλλά και ως προς την καλή ποιότητα  κατασκευή τους.

Όλα τα στρώματα καλύπτονται με 5 χρόνια εγγύηση για θραύση ελατηρίων μόνο, και όχι για τυχόν βαθουλώματα που μπορεί να εμφανιστούν, αφού είναι φυσιολογικό να προσαρμόζονται στις καμπύλες του σώματος.

Η εγγύηση αυτή επίσης καλύπτει βλάβες του στρώματος που οφείλονται σε ελαττωματική κατασκευή ή κατώτερης ποιότητας υλικά και όχι βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση όπως:

  • Τοποθέτηση του στρώματος πάνω σε επιφάνειες ή τάβλες με μεγάλα κενά (πάνω από 2 cm) οι οποίες δημιουργούν κοιλώματα ή εξογκώματα.
  • Τοποθέτηση  του στρώματος πάνω σε μεταλλικό σομιέ ή λάμες.
  • Τοποθέτηση του στρώματος πάνω σε σκεβρωμένες επιφάνειες είτε αυτές είναι από τάβλες είτε είναι από νοβοπάν.
  • Τοποθέτηση του στρώματος σε χώρο με υγρασία ή μη αεριζόμενο.
  • Δίπλωμα του στρώματος κατά μήκος ή κατά πλάτος.
  • Κακομεταχείριση του υφάσματος του στρώματος (σκίσιμο , χρήση σίδερου σιδερώματος & λεκέδες από ρίψη υγρών, λαδιών και από διάφορες σωματικές εκκρίσεις).

Τι ΔΕΝ καλύπτει η εγγύηση προϊόντων της εταιρείας μας:

  • Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας
  • Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή /και αντικατάσταση στο χώρο του πελάτη
  • Δεν καλύπτει παροχή προσωρινού στρώματος αντικατάστασης

**Σε περίπτωση που η μαλακότητα ή η σκληρότητα δεν καλύπτει τις ανάγκες του αγοραστή, επιστροφή του στρώματος δεν γίνεται δεκτή.