Μεταβολές Τιμών και στοιχείων

Στο Ηλεκτρονικό μας κατάστημα γίνεται καθημερινά ενημέρωση των τιμών των προϊόντων. Ενδεχομένως να υπάρξουν αλλαγές στις τιμές των προϊόντων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του κοινού.

Οι αλλαγές των τιμών δεν επηρεάζουν παραγγελίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί.

Η αναγραφή των στοιχείων, χαρακτηριστικών και τιμών των προϊόντων, που παρατίθεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής και πλήρης oπως και η απεικόνιση των χρωμάτων, και των σχεδίων των υφασμάτων.

Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών, σε κάθε περίπτωση όμως εσείς θα παραλάβετε στρώμα στην ίδια ποιότητα που παραγγείλατε.

Tα χρώματα ή το σχέδιο του υφάσματος ενδέχεται  να διαφέρουν από την εικόνα  χωρίς όμως να αλλοιώνεται σε καμιά περίπτωση η ποιότητα του στρώματος που διαλέξατε.